22.10. Medzinárodný deň školských knižníc

Knižnica je brána do života. Zámerom dňa je vyzdvihnúť význam a prínos knižníc pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Deň vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999 každý štvrtý októbrový pondelok. Knižnica – brána do života. Brána je symbol vstupu, ale aj skrytého priestoru za ním a tajuplnej moci. Obrad prekročenia brány symbolizoval pre mnohé kultúry prechod z jedného životného obdobia do nasledujúceho. Prečo sú knižnice, či samotné knihy považované za bránu, ktorá nám otvára dvere do života

Spomienky na to, ako si rodič vezme dieťa na kolená, alebo ako si spolu sadnú do pohodlného kresla, či ľahnú na detskú posteľ večer pred spaním, patria medzi tie najkrajšie, ktoré si z detstva uchovávame. Pocit blízkosti a hrejivého tepla, ktoré pramení z pozornosti, ktoré rodič dieťaťu počas čítania, či rozprávania príbehov venuje, poskytujú dieťaťu pocit podpory, lásky, spolupatričnosti, dôvernosti a dôležitosti, ktoré mu slúžia ako emocionálny základ pre jeho ďalší život.

 

Zdroje: zones.skzsdvojka.sk