27.9. Deň železničiarov

Prečo práve tento dátum? V roku 1840 bol v tento deň otvorený úsek konskej železnice Bratislava – Svätý Jur. Išlo o prvú verejnú železnicu nielen na Slovensku ale aj v celom bývalom Uhorsku. Práca na železnici je náročná a zodpovedná. Všetci železničiari si preto zaslúžia našu úctu.

Čítaj viac

4.4. Medzinárodný deň bez násilia

V živote sa bohužiaľ stretávame s rôznymi formami násilia. Často ide o domáce násilie charakteru fyzického, psychického a sexuálneho, šikana, týranie alebo zneužívanie. Ide o porušovanie základných ľudských práv, a preto je tento deň venovaný jeho prevencii a eliminácii z celospoločenského hľadiska. Dôraz treba klásť na výchovu rodiny, školy a spoločnosti ako takej.

Čítaj viac

24.11. MEDZINÁRODNÝ DEŇ NENAKUPOVANIA

Tento deň upozorňuje na negatívne dopady nakupovania na životné prostredie, naše zdravie a samotný život. Vzdajme sa nákupného vozíka na jeden deň a venujme svoj čas sebe, rodine alebo priateľom. Rozpoznáme tak skutočné potreby. Deň vyzýva ľudí, aby aspoň jeden deň v roku nenavštívili žiaden obchod.

Čítaj viac

16.11. MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE

Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Jednotlivé národy sa prejavujú svojou rozmanitosťou a len tolerancia môže zaistiť prežitie jedného národa na národne i národnostne zmiešanom území kdekoľvek na svete.

Čítaj viac

9.11. SVETOVÝ DEŇ SLOBODY

Vyhlásil bývalý americký prezident George Bush v roku 2001. Dátum, ktorý zvolil, súvisí aj so slobodou v Európe, ktorá sa začala šíriť pádom Berlínskeho múru 9. novembra 1989, symbolu rozdelenia Nemecka a celej Európy.

Čítaj viac

5.11. SVETOVÝ DEŇ BEHU

Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. A prečo práve beh?

Čítaj viac