Ak pomáhame druhým, pomáhame i sebe

Dávanie a prijímanie: čokoľvek vyšleme, obehne cyklus a navráti sa k nám. Dávanie a prijímanie majú dočinenia so všetkými oblasťami života, nielen s peniazmi a inými hmatateľnými materiálmi či tovarom. 

Proces dávania je súčasťou zákona príčiny a následkov. Dávanie (príčina) rozhýbava obeh (následok). Energia, ktorá sa v kolobehu vracia, prináša zvýšenú hojnosť.

V omnoho širšom zmysle súvisí dávanie so šťastím, zdravím, a celkovou spokojnosťou. Nemáte ľahký krok a svetlo v očiach, keď ste niekomu pomohli – len tak, pre potešenie z pomoci? Možno ešte obzvlášť, keď ste to urobili anonymne?

Ruth Stafford-Pealová rozlišuje tri oblasti dávania: dobročinnosť, filantropiu a dobrovoľníctvo

Dobročinnosť je dávanie časti toho, čo máte, v prospech druhých.

Filantropia zahŕňa zdieľanie súkromného či firemného bohatstva v prospech rôznych projektov či jedincov.

A dobrovoľníctvo je rozdávanie času pre dobré účely a predstavuje prácu, ako je napríklad vyučovanie nevzdelaných dospelých ľudí v čítaní, výchova mladistvého delikventa, pomoc rôznym dobročinným agentúrám, či starostlivosť o bábätká s AIDS.

Chceli sme len v kráskosti napísať, že „Ten, kto robí dobro, robí dobre.“ Sir John Templeton.