Dávanie a prijímanie

perex_31_stocksnap-freestocks__vlad_fTen, kto robí dobro, robí dobre. (Sir John Templeton)

Proces dávania je súčasťou zákona príčiny a následkov. Dávanie (príčina) rozhýbava obeh (následok). Energia, ktorá sa v kolobehu vracia, prináša zvýšenú hojnosť.

Ak pomáhame druhým, pomáhame i sebe, lebo čokoľvek vyšleme, obehne cyklus a navráti sa k nám. Dávanie a prijímanie majú čo dočinenia so všetkými oblasťami života, nielen s peniazmi a inými hmatateľnými materiálmi či tovarom. V omnoho širšom zmysle súvisí dávanie so šťastím, zdravím, a celkovou spokojnosťou. Nemáte ľahký krok a svetlo v očiach, keď ste niekomu pomohli – len tak, pre potešenie z pomoci? Možno ešte obzvlášť, keď ste to urobili anonymne?

31_20stocksnap-freestocks__vlad_fFoto: StockSnap – Freestocks & Vlad F


Ruth Stafford-Pealová rozlišuje tri oblasti dávania: dobročinnosť, filantropiu a dobrovoľníctvo.
Dobročinnosť je dávanie časti toho, čo máte, v prospech druhých. Filantropia zahŕňa zdieľanie súkromného či firemného bohatstva v prospech rôznych projektov či jedincov. A dobrovoľníctvo je rozdávanie času pre dobré účely a predstavuje prácu, ako je napríklad vyučovanie nevzdelaných dospelých ľudí v čítaní, výchova mladistvého delikventa, pomoc rôznym dobročinným agentúrám, či starostlivosť o bábätká s AIDS.

Pridala: Veronika