ZDRAVIE PODĽA MESIACA OD 27.08.- 28.08.2017?

Kľúčovou zásadou dlhého a zdravého života je predchádzať chorobe. Životný štýl a vzťah k vlastnému zdraviu sa vytvára počas celého života. Zlý psychický stav obyvateľstva, môže byť „nový“ rizikový faktor prispievajúci k rozvoju civilizačných chorôb.

Prvá lunárna fáza – detstvo

Celistvý pohľad na náš organizmus na naše fyziologické procesy, ako aj na chorobné stavy je vodítkom pri regenerácii organizmu. Nezabudnime, že týmto dňom vládne Škorpión, a ten sa pravidelne a zodpovedne stará o činnosť pohlavných a vylučovacích orgánov a nervového systému počas celého roka. Večerný kúpeľ v bylinkách dobre padne nielen týmto oblastiam, ale aj proti únave a depresii.

Faktory, ktoré sa podieľajú na tvorbe zdravia v súčasných hospodársky rozvinutých krajinách sú: spôsob života, životný štýl 40 – 50%, životné a pracovné prostredie 20 – 30%, genetické faktory 10 – 20% a zdravotníctvo len asi 10 – 20%.  Z uvedeného je zrejmé, že podiel jednotlivca na vlastnom zdraví je veľmi vysoký a smerom k prevencii rizikových faktorov nenahraditeľný.

VÝŽIVA A ZDRAVIE

Asi všetci už veľmi dobre poznáme najvýznamnejšie rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav moderného človeka a prispievajú k rozvoju civilizačných chorôb. Aj tak ich vymenujem aby som sa dostal k „novému“ rizikovému faktoru, ktorý som v posledných rokoch spozoroval:

  1. Nesprávny spôsob výživy – najmä strava s vysokým obsahom živočíšnych tukov a nízkym podielom ovocia a zeleniny.
  2. Niektoré  biochemické zložky krvi – vysoké hodnoty celkového cholesterolu, cukru a kyseliny močovej v krvi a ďalšie.
  3. Nesprávny spôsob života – fajčenie, alkoholizmus, zneužívanie liekov, patologické závislosti, nedostatok pohybovej aktivity, chronické sledovanie televízie, nedostatok spánku a pod.
  4. Psychosomatické faktory – psychické napätia, stresy, preťaženie, konflikty spojené s emocionálnym vypätím a pod.
  5. Rodinné faktory – výskyt artériosklerózy v priamom rodinnom príbuzenstve.

Vo všeobecnosti môžem ako najdôležitejšie faktory prevencie pred „civilizačnými chorobami“ (vysoký krvný tlak, ateroskleróza, cukrovka, ischemická choroba srdca, nádorové ochorenia a pod.) odporučiť nasledovné: správna životospráva, racionálna výživa, emocionálna vyváženosť, ekologické prostredie, pravidelné striedanie práce a odpočinku, aktívny životný štýl v podobe pravidelného pohybového režimu.

Chcel by som upriamiť pozornosť na ďalší „nový“ rizikový faktor ohľadne nášho zdravia. Môže ním byť aj zlý psychický stav obyvateľstva. Pred niekoľkými desaťročiami v našom štáte poklesla zodpovednosť každého jedinca za vlastné výsledky a teda aj zodpovednosť za zdravie. S transformačnými zmenami v spoločnosti sa situácia otočila, požiadavky na jednotlivca sa mnohonásobne zvýšili a nie každý sa dokáže s ľahkosťou prispôsobiť.

Problémy súvisiace s týmito zmenami, pôsobia ako stresogénny faktor podmieňujúci frustrácie, nepriateľský postoj a agresivitu. Je možné, že potláčané napätie, narušené medziľudské vzťahy sú pre vznik kardiovaskulárnych a nádorových ochorení rovnako rizikové ako „klasické“ rizikové faktory.

ODPÚŠŤAŤ A VYHÝBAŤ SA „ZLÉMU“ STRESU

Cestou ako zvládnuť stres, je naučiť sa odpúšťať. Odpustenie neznamená zabudnutie, tlmí hnev a vášeň. Odpustime kvôli sebe, nie kvôli iným. Hnev, zlosť a nepriateľský postoj zvyšujú tlak v krvi! Ak je to možné, vyhnime sa najmä príliš silnému stresu. Hľadajme rezervy v riadení svojich aktivít: v práci, v rodine, pri stanovení si celoživotných cieľov. Sem patrí, okrem iného, hospodárenie s časom.

Časový manažment obsahuje: plánovanie, hospodárenie s voľným časom, zvládanie naplánovaných akcií, stanovenie priorít, triedenie informácii, ale aj efektívne využívanie telefónu a internetovej komunikácie, zvládanie monotónnej práce, plánovanie denného programu, rozhodovanie. Mať čas na príjemné veci a vyhýbanie sa závislostiam.

Na záver ešte doplním jedno dôležité poznanie, že životný štýl a vzťah k vlastnému zdraviu sa vytvára počas celého života človeka a ovplyvňuje ho výchova, sociálne a ekonomické prostredie, vzdelanie, kultúra a osobné skúsenosti. Jeho formovanie preto vyžaduje dôslednosť, disciplinovanosť, pravidelnosť a cieľavedomosť.

Bylinná tinktúra na uvoľnenie psychického napätia a zmiernenia tráviacich ťažkostí

Lunárny kalendár Krásnej panej hovorí:

Škorpión ovplyvňuje vylučovacie orgány a sexualitu. Žujme tekvicové semená – regulujú vyprázdňovanie moču a u mužov zmierňujú problémy s prostatou. Pime harmančekový čaj, pomáha pri zápche a nemá laxatívne účinky.

Raňajkujme. Jedzme šaláty – zelené farbivo chlorofyl pomáha prečistiť organizmus. Masírujme bod asi centimeter pod kolenom na vonkajšej strane nohy, podporuje trávenie a vylučovanie.

Mesiac záhradníkom:

Nevetrajte periny.  Polievajte rastliny. Kto chce mať do zimy špenát a ďalšiu listovú zeleninu, má poslednú možnosť pre výsev (platí aj pre reďkovky, petržlen a trebuľku). Vysejte valeriánu pre zber skôr na jar. Vysaďte alebo presádzajte ihličnany a vždyzelené dreviny. Bylinky presaďte do kvetináčov, aby vyrašili skoro na jar. Nezberajte úrodu na uskladnenie, iba na okamžitú spotrebu.

„Skutočné meno lásky je zajatie.“  (Shakespeare)

26.08.2017 o 10:53 vstupuje Mesiac do znamenia Škorpión a jeho vplyv potrvá do 28.08.2017 a 21:46.

Foto: Miroslav Zavadil, pixabay – AntraniasGoa Art
Zdroje:  Zuzana Hudecová – Mesiac, kompas zdravia; Jozef Liba – O zdraví, zdravý životný štýl; G.Kamenský, D.Pella – Zdravý životný štýl; G.P.Malachov – Zdravie podľa biorytmov Luny; Petra Neomillnerová – Magický zverokruh