Vytváranie postojov

mudrosti sveta perex kolecko 100Spýtajte sa ktoréhokoľvek profesionálneho športovca, na základe akých postojov sa niekto stane víťazom a iný sa pokúšajú a neuspejú.

Odpoveď? Viera. Viera je vízia toho, čo je možné dosiahnuť. Viera je športovcova vnútorná predstava ako víťaza. Viera je súčasťou nášho osobného pohľadu. Vo svojej Knihe vyššieho vedomia píše Ken Keyes: „Milujúca osoba žije v milujúcom svete. Nepriateľská osoba žije v nepriateľskom svete.“

6002. Vždy nájdete....jpg

Foto: Pixabay & Vlad F

Pridala: Veronika