TENTO AMULET NAŠTARTUJE VNÚTORNÉ SILY VO VAŠOM TELE

Amulet sa používa k zlepšeniu zdravotného stavu a k naštartovaniu vnútorných síl. Štvorec predstavuje opak kruhu, je považovaný za obraz kozmu a symbolizuje nebeské mocnosti.

Mandaly často spájajú kruh ako symbol osvietenia (bódhi) do štvorca (jantra) harmonického celku. Hinduistická mandala, s dvanásť a osemlistovou ružicou, znázorňuje prepojenie pozemského a nebeského sveta.

Každý výrobok prechádza detailným ručným opracovaním s rozmanitými galvanickými povrchmi, ktoré sú samozrejme bez prímesí niklu, takže sú v zásade hypoalergénne.