Smiech a dobrá nálada dokážu rozpustiť všetko zlé

Zdravie podľa mesiaca od 20.5.- 22.5.2018. Na Turíce s maskou, spevom a tancom. Usmievajte sa. Snažte sa robiť veci s potešením. Rozumný človek vedome neprijme nič, o čom vie, že poškodí jeho telo.

Turíce – Prvá lunárna fáza – detstvo – Prvá štvrť

Slovenské pomenovanie Turíce vzniklo od slova Tur, od zvieracej masky tura, dominantne zastúpenej v jarných ochranných a obetných obradoch. Súvisí s rovnomenným staroslovanským božstvom plodnosti a sviatkom oslavujúcim silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe. Duše mŕtvych predkov sa mali cez turíčny týždeň vracať na zem pomáhať a ochraňovať živých. Oslavujú sa 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po Nanebovstúpení Pána.

Na Slovensku turíčne obyčaje postupne zanikali, tak ako  po príchode moderného človeka vyhynul v Európe aj tur divý s medveďom jaskynným. Po rozšírení kresťanstva do oblasti dnešného Slovenska sa zmenila aj forma turíčnych sviatkov. Nebolo však ľahké potlačiť pôvodnú symboliku – niektoré pohanské zvyky, v určitej forme vydržali dodnes.

Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá – dnešný symbol obetovania baránka.  Domov sa nosili zelené ratolesti a bahniatka, ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými silami. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy.

Nedoriešené a dlhotrvajúce problémy v oblasti medziľudských vzťahov sú jednou z duševných príčin zapríčiňujúcich vznik ochorení.

Hľadanie lásky a bezpečia je pre každého veľmi dôležité. Nesmie sa však zvrhnúť na požiadavku očakávania, kladenia podmienok blízkym, spoločenského tlaku, na strach zo straty, predstieranie a súhlas so všetkým, čo požaduje okolie. Takéto správanie končí sklamaním s následkami zatrpknutia, hnevu, zlosti, potláčanej agresie, vzdorom a túžbou po pomste.

Ak niekto zotrváva v negatívnom duševnom rozpoložení, ako je zlosť, závisť, nenávisť, prílišná kritika, miešanie sa do záležitostí iných, tvrdohlavosť, strach, netrpezlivosť, žiarlivosť, ustavičné ponáhľanie sa a k tomu konzumuje potraviny, ktoré poškodzujú látkovú výmenu, zožne najpravdepodobnejšie predčasné fyzické poruchy, stratu energie, ochorenie a degeneráciu.

Takýto stav by mal byť pre dotyčného človeka výzvou na zastavenie sa. Na zmenu spôsobu výživy a životného štýlu, až k návratu k prírodným zákonom vedúcim k zdraviu.

Lunárny kalendár Krásnej pani hovorí, že:

Lev ovplyvňuje srdce a krvný obeh. Pite zelený čaj, obsahuje polyfenoly, teda antioxidanty, ktoré bránia poškodeniu buniek a tým spomaľujú starnutie. Navyše je antistresový, posilňuje nervovú sústavu. Ak máte slabé srdce, buďte v tieto dni opatrní a nepreťažujte sa. Naučte sa odpočívať! Nájdite si spôsob, ako vypnúť a relaxovať. Zastrihnite si vlasy, budú silnejšie a zdravšie.

Prevenciou proti civilizačným chorobám je konzumácia ovocia, zeleniny a obilnín, ktoré obsahujú biologicky aktívne látky – antioxidanty. Ďalšie antioxidanty sú napr. orechy, slnečnicové semená, sójové a kukuričné výhonky. Doplňte si do tela vitamín C, najlepšie čerstvou šťavou z pomaranča.

Mesiac záhradkárom:

Vyväzujte skleníkové uhorky a paradajky, z uhoriek odstráňte samčie kvety. Vysádzajte kríčkovú fazuľu. Trávnik potrebuje pravidelnú starostlivosť: prevzdušnenie a kosenie (nie príliš nakrátko). Vyrovnajte nerovnosti terénu.

Preplečkujte jahodové záhony a po odkvitnutí ich dôkladne zavlažte. Plody podložte drevitou vatou. Za plného kvetu stromov je najlepšia doba pre štepenie za kôru.

„Náporu smiechu nič neodolá.“  (Twain)

19.5.2018 o 01:11 vstupuje Mesiac do znamenia Lev a jeho vplyv potrvá do 22.5.2018 a 04:02.

Foto:
Zdroje:  Zuzana Hudecová – Mesiac, kompas zdravia; Wikipedia – slobodná encyklopédia; Lunárny kalendár Krásnej panej, Jednoduchý život e-shop