Slovenská voda v ohrození…

notabene_ikoTaktika zíde z očí, zíde z mysle, ktorú pri uskladňovaní nepotrebných toxických látok za bývalého režimu mocní uplatňovali, nás dobehla… 

Kontaminovaná budúcnosť. To je námet filmu slovenského dokumentaristu Marcela Pázmana a súčasť dánskeho multimediálneho projektu o toxickom odpade v strednej a východnej Európe autorov Mortena Hansena a Toma Heinemanna. Keď Marcel Pázman začal na téme pracovať, netušil, koľko nových problémov s kontamináciou sa bude neustále vynárať.

Máme jedny z najväčších zásob podzemnej vody na svete vo vysokej kvalite. Vážime si to?

…O problematike ochrany vodných zdrojov, ekológii ale aj o iných zaujímavých témach sa dočítate v aktuálnom čísle mesačníku Nota bene.

Naša spoločnosť Goa Art aj vďaka vám, našim dobrým zákazníkom, mohla opäť podporiť Občianske združenie Proti prúdu. (www.notabene.sk)
ĎAKUJEME!
kolektív Goa Art