Skrytá moc drahých kameňov

Liečenie drahými kameňmi sú staré ako ľudstvo samo. Z vykopávok sú známe liečebné postupy starého Egypta, alebo aj staré rukopisy zo stredoveku. Achát okrem iného pomáha pri pôrode, ochraňuje rodičky a posilňuje pohlavné orgány u mužov aj u žien. 

Dnes sa postupne dozvedáme aj o bežnom používaní drahých kameňov pri liečbe Indiánmi ale aj ďalších iných etník dosiaľ neovplyvnených civilizáciou. Je „iba“ na nás, či budeme dôverovať „iba“ novodobej chémii alebo skúsime hľadať aj alternatívu.

Týmto krátkym foto príbehom vám chceme ukázať krásu „našich“ achátov, tak ako ju vidíme my:

Nestačí nosiť kamene vo vačku alebo na krku a pasívne čakať na ich pôsobenie, naopak, je naozaj nutné ak chceme dosiahnuť celkové trvalé zdravie, v jeho samotnej podstate, nastúpiť ihneď a bez odkladania Cestu vnútornej očisty a Cestu súcitu a lásky. Až v tomto stave čistoty a vnútorného mieru, zbaveného závislosti a žiadostivosti, dosiahneme s pomocou kameňov úplné zdravie.“ Jozef Pavel Kreperát