Prebudenie duchovného rastu

mudrosti sveta perex kolecko 100Ak zabudneme na seba a dovolíme láske a záujmu o druhých prúdiť naším srdcom, dostaneme príležitosť premeniť pustinu v krásnu záhradu, nechať púšť rozkvitnúť kvetmi, vybudovať hrádze proti morskému príboju, nahradiť chudobu hojnosťou, chorobu zdravím, vojnu mierom a zmeniť i seba a svet okolo nás podľa túžby nášho srdca.

Môžeme žiť v srdci lásky, ktorej nekonečný súcit objíma všetko ľudstvo, všetky miesta a veci. Keď hromadíme veci namiesto toho, aby sme ich nechávali prúdiť ďalej, často strácajú hodnotu. Keď sa však rozhodneme prekročiť naše osobné ego a jednať v láskyplnom a štedrom duchu, dostávame to čo rozdávame. A ešte viac.

Foto: GoaArt & Vlad F

 

Ako ale môžeme pomôcť niekomu, aby sa stal niečím, čo nechce, alebo ako môžeme niekomu darovať niečo čo si nechce vziať, napriek tomu že je to pre neho dobré? Asi najlepším spôsobom je vlastný príklad.Pokiaľ začneme slúžiť dobre druhým ľuďom, budú veľmi pravdepodobne napodobňovať naše správanie.

A tu prichádza na scénu paradox. Napríklad určitý človek, ktorý ma problémy s prijímaním lásky, ju nedokáže ani dávať. Prvým krokom dávania, je prijať lásku, ktorú následne môže rozdávať ďalej. Nemôže predsa rozdávať to, čo nemá. Dávajte preto, že skutočne chcete dať. Dávajte, preto, že veríte životu. Dávajte s ochotou a radosťou, a vašou odmenou bude pokoj a radosť. 

Pridala: Veronika