Prebudenie duchovného rastu

perex24_20pixabay-pexels_arm__vlad_fPero je mocnejšie než meč. (E. G. Bulwer-Lytton)

Telesné rany sú vidieť,  je možné ich ľahšie ošetriť. Rany, ktoré zanechá tvrdé slovo, nám často zostávajú skryté, sú totiž vo vnútri v nás, a my si myslíme, či aspoň predstierame, že nám nič nerobia.

Slová môžu byť veľmi mocné, pretože im môžeme veriť alebo sa môžeme obávať, že im budú veriť druhí.

Pokiaľ zostanete v kľude a rovnováhe, ak dáte denne zo seba to najlepšie a ak budete prednášať milujúce a ohľaduplné slová za všetkých okolností, ak zostanete súcitný, milý a štedrí k ľuďom, ktorých stretávate, budete mať k dispozícii vedomie, ktoré vám pomôže uskutočňovať úspešné kroky.

60024_20pixabay-pexels_arm__vlad_fFoto: Pixabay – Pexels_arm & Vlad F

 

Nech je vaša myseľ neustále otvorená pozitívnym správam a láskyplným slovám, pretože to je pre ňu výdatné palivo.

Uvedomujte si slová, ktoré vstupujú do vašej mysli, vedomé i nevedomé, lebo slová a myšlienky môžu byť výbornými nástrojmi k dosiahnutiu toho, pre čo ste sa rozhodli. Nezabudnite, že prehlásenie, ktoré prenesiete v duchovnom vedomí, môže obsahovať veľkú duchovnú silu.

Ak vyslovujete mocné slová lásky, môžete zmeniť vonkajšie okolnosti i vlastné vedomie.

Pridala: Veronika