Paulo Coelho – RUKOPIS Z AKKRY

nase spravyKtoré hodnoty zostávajú, keď je všetko zničené? Táto kniha pozýva zamyslieť sa nad našimi zásadami a ľudskosťou. 

Je 14. júl 1099. Kým sa Jeruzalem pripravuje na vpád križiakov, Grék známy pod menom Kopta zvolá v meste stretnutie starých aj mladých, mužov aj žien. Kresťania, židia aj moslimovia, ktorí sa zídu na námestí, sú presvedčení, že si vypočujú prednášku, ako sa pripraviť na boj, Kopta im však chce povedať čosi iné.

Všetko naznačuje, že stoja pred porážkou, no Grék ich nabáda, aby v každodennom živote nachádzali múdrosť, akou odpovedá na výzvy a ťažkosti. Verí, že skutočné poznanie je ukryté v prežitých láskach, utrpených stratách, vo chvíľach beznádeje i víťazstiev a v každodennom spolunažívaní s nevyhnutnosťou smrti. Rukopis z Akkry Paula Coelha nás podnieti zamyslieť sa nad našimi zásadami a ľudskosťou.

Túto knižku Rukopis z Akkry môžete nájsť tu: jednoduchyzivot.sk