Objavovanie zmyslu života

perex_21_20stocksnap-svenscheuermeierDuša bez vysokého cieľa je ako loď bez kormidla. (Eileen Caddy) 

Loď so správne napnutými plachtami môže plávať akýmkoľvek smerom vzhľadom k vetru, s výnimkou proti nemu. Sústava plachiet umožňuje najlepšie využitie vetra a kormidlo dodáva schopnosť vybrať si konkrétny smer. Bez neho by loď bola schopná iba bezcieľne sa nechať unášať vetrom.

Foto :StockSnap-SvenScheuermeier & Vlad F

Pre svoj úspech toho môžeme veľa urobiť – môžeme rozvíjať svoju osobnosť alebo získať prvotriedne vzdelanie.

Bez kormidla – správneho ovládacieho zariadenia, sa nikam v živote nedostaneme. Potrebujeme cieľ, zmysel, ideál, ktorý dá našim túžbam zvolený smer.

Veľa ľudí sa vrhá do neužitočných aktivít a myšlienok bez ciela. Sú ako loď bez kormidla, ktorá sa bezmocne pohupuje vo vlnách a podľa vetra životných okolností je hnaná chvíľu sem a za okamih tam.

Pokial však máme vysoké ciele a zámery, pôsobia pre nás ako kormidlo našej mysle a pomáhajú nám v pohybe žiadaným smerom. Pokiaľ si dobre zvolíme smer a dobre ho nastavíme, náš pohyb bude pozitívny. Keď dosiahneme cieľ niečo sa priučíme o tom, ako funguje dynamika ovládania vlastného života.