Objavovanie zmyslu života

11_20stocksnap_io_bench20accountingPráca je zviditeľnená láska. (Kahlil Gibran) 

Práca sa dá definovať niekoľkými spôsobmi: zamestnanie, úloha, úkon, činnosť. Ideálna činnosť v predstave mnohých ľudí je taká, ktorá od nich príliš nevyžaduje.
Prečo by mali ľudia pracovať? Pretože ich srdce chce mať nejakú možnosť, ako prejaviť pocity úprimnej dobroty, ktorá je v nich. Človek, ktorý je plný silnej dobrej vôle, bude vždy zaneprázdnený.
 Foto: stocksnap.io – Bench Accounting & Vlad F
Práca, ktorú robíme je cestou ako môžeme dosiahnuť spracovanie osudu našej duše.
Ak zostaneme v kľude a vyrovnaní a denne urobíme to najlepšie, čo môžeme, pochopíme, že bez ohľadu na to čo sa deje, je dôležité zostať súcitní, láskaví a štedrí.
Ak sa rozhodneme niečo robiť, začne byť jednoduché čo robíme, ak si zvolíme prijímať do nášho vedomia iba to, čo nás povznáša. Thomas Edison o sebe tvrdil, že celý život vlastne nepracoval, všetko, čo robil bola pre neho zábava.
Na určitej úrovni je kariéru možné popísať ako prácu, ktorá nás zaujíma a pritom nám prináša dostatok peňazí na pohodlný život. Kariéra ale môže znamenať oveľa viac – môže ísť o poslanie.
Poslanie je viac ako zarábanie peňazí. Ide o to, že je naším najcennejším majetkom a najväčším darom, ktorý môžeme svetu ponúknuť.
pridal: Vlad