Objavovanie zmyslu života

perex_24_stocksnap-alexholyoakSloboda je životný fakt. (Anonym) 

Ak chceme v dnešnom svete skutočne žiť a nielen existovať je dôležité dovoliť si harmonicky plynúť s ľuďmi a udalosťami okolo nás a pritom ďalej pokračovať v smere našej úprimnej túžby.

Foto : Stock-SnapAlexHolyoake & Vlad F

Cesta k slobode vedie cez pretvorenie starých spôsobov premýšľania a zatvrdlých vzorcov ako robiť veci.

Pokiaľ začneme chápať, že slobode sa nedá utiecť, môže nám toto porozumenie poslúžiť k prežívaniu šťastného a produktívneho života.

Pokiaľ sa vaše myšlienky občas stanú negatívnymi, máte dojem, že je to následkom nejakej vonkajšej sily? Alebo máte pocit, že by ste mohli byť štastnejší, len keby sa ľudia máličko zmenili? Alebo si rašej volíte, že na každej situácii uvidíte niečo dobrého a nejaký zmysel?

Sloboda znamená, že si môžete zvoliť spávne alebo nesprávne. Ak ste slobodní, ale máte len možnosť voliť správne, potom to nie je sloboda.

Ja tvrdím, že sme slobodní a takmer vždy máme možnosť voľby. Je len na nás ako rozmýšľame, čo si do svojej mysle a do podvedomia púšťame. Iba my rozhodujeme!

Osho tiež tvrdí, že:
„Ste úplne slobodní, absolútne slobodní. Nevyhýbajte sa zodpovednosti, to vám nepomôže. Čím skôr ju prijmete, tým lepšie, pretože hneď môžete začať utvárať sami seba. Keď utvárate sami seba, objavuje sa veľká radosť a keď ste dokončili sami seba spôsobom, ktorým ste VY chceli, ste nesmierne spokojní. Je to rovnaké, ako keď maliar dokončí svoj obraz, spraví posledný ťah štetcom – a v jeho srdci sa objaví veľká spokojnosť. Dobre vykonaná práca prináša veľký kľud. Človek cíti, že je zapojený do celku.“