Nasledujte svoje sny

8_koniec„Každý koniec je súčasne novým začiatkom.“ Susan Hayward 

Príroda nám ukazuje, že takmer všetko sa vyskytuje v cykloch. Všetky konce oznamujú počiatok nového života zo smrti. Namiesto toho, aby sme koncu odporovali, pozrime sa na čas ako na prirodzený proces prírody.

Foto: pixabay.com & Vlad F
Vo všeobecnosti povedané, máme radšej začiatky – nové oslavujeme. Veľa z nášho odporu ku koncom pochádza z toho, že si neuvedomujeme alebo nie sme schopní si uvedomiť, že sme s prírodou v jednote. Necítime radosť z toho, že niečo končí, pravdepodobne preto, že sme zabudli, že v každom konci sú zárodky začiatku.
Čím viac si dovolíme dôverovať, že každý koniec je zároveň novým začiatkom, tým menej sa budeme brániť opusteniu starých myšlienok a postojov. Čím menej sa bránime, tým menej bolesti vo veľa cykloch nášho života skúsime.
Mocný potenciál  ležiaci za zmenou spočíva v možnosti, že nový začiatok nám prinesie viacej radosti a slobody, než sme doteraz poznali.
Či budeme pokračovať v ďalších cykloch záleží hlavne na nás. V tom čo sa deje, hráme dôležitú úlohu tým, že sa rozhodujeme vidieť naše zmeny, naše konce a začiatky.
Môžeme sa na každý koniec dívať ako na tragédiu, alebo môžeme na ňom vidieť nový začiatok a nové zrodenie k väčším príležitostiam.