Dávanie a prijímanie

perex_26_20stocksnap_skitterphoto__vlad_fDesiatky veľakrát prinesú prosperitu a česť. (Sir John Templeton)

Takmer všetky civilizácie prevádzkovali určitú formu filantropie. Mnoho starých civilizácii malo desiatky či dane, ktoré dávali chudobným.
Egypťania a Gréci dávali peniaze, z ktorých sa stavali knižnice a univerzity. Stredoveká cirkev vyberala desiatky, z ktorých financovala nemocnice a sirotince. Veľa ľudí verí, že keď budú dávať desiatky, ukľudnia tým nejako Boha a zaistia si tým miesto v nebi.
Myšlienka desiatku je v tom, že pokiaľ budeme štedro rozdávať z hojnosti, ktorú nám život prináša, obdržíme všetko, čo nám na Zemi aj v nebi patrí.
Desiatky veľakrát prinášajú prosperitu a česť, pretože zákon dávania a príjmania je súčasť zákona príčiny a následku – ako dáte, tak bude dané vám.