9.9. SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

Ani nevieme kedy, kde, ako a zrazu sa aj my môžeme ocitnúť v situácii, ktorá bude vyžadovať rýchle a správne konanie. Ako pomôcť či zachrániť život druhému človeku v prvotnom šoku, ktorý nás môže ovládnuť?

Deň sa pripomína od roku 2003. Jeho iniciátorom bola Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V mnohých mestách sa konajú aktivity s ukážkami prvej pomoci. Ľuďom poskytujú rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Dáva nám aj príležitosť vyzdvihnúť ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci.

Bezvedomie, zastavenie dýchania, veľké vonkajšie krvácanie či šok. Toto sú vážne život ohrozujúce stavy, v ktorých je nevyhnutné čo najskôr prvú pomoc poskytnúť .

U detí vo veku od 3 do 6 rokov je najnebezpečnejším prostredím vlastný domov, detské ihrisko alebo bicyklovanie na ulici. Najčastejšie dochádza k úrazom hlavy a končatín, k pomliaždeninám, drobným poraneniam, otrasom mozgu a otravám. Najkritickejším obdobím je čas okolo obeda, z dní sobota a ročných období leto. Vedeli ste, že práve deti už v útlom veku zvládnu zásady prvej pomoci tak, že dokážu zachrániť život?

Územné spolky Slovenského červeného kríža tradične v týchto dňoch pripravujú aktivity spojené s ukážkami prvej pomoci. Okrem výučby dospelých v akreditovaných kurzoch prvej pomoci sa venujú vzdelávaniu detí v prvej pomoci, a to od materských až po vysoké školy.

Postup pri záchrane života je ako reťaz. A každá reťaz je taká silná ako jej najslabší článok.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: prvapomoc.redcross.skprvapomoc.sk