9.10. SVETOVÝ DEŇ POŠTY

Sieť spájajúca všetky kúty Zeme a jej pracovníci majú dnes svoj deň. Pošta je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Vyše 600 000 poštových úradov slúži denne miliardám ľudí na svete, ich zamestnanci spracúvajú vyše 400 miliárd listov a šesť miliárd balíkov ročne a poskytujú množstvo elektronických, finančných a logistických služieb. 

V tento deň v roku 1874 vznikla Svetová poštová únia. Pôvodne vznikla pod názvom Generálna poštová únia, avšak počas prvých troch rokov jej existencie počet členov natoľko vzrástol, že ju v roku 1878 premenovali na „svetovú“. Slovensko ako samostatný štát sa stalo jej členom krátko po proklamovaní samostatnosti 19. marca 1993. Tento deň sa využíva aj na vydanie nových či pamätných známok a organizujú sa filatelistické výstavy. Slovenská pošta zamestnáva najviac ľudí na Slovensku. Až 83 percent tvoria ženy. Je ich približne 12-tisíc. Ročne sa cez túto inštitúciu premelie okolo 300 miliónov zásielok či peňažných poukazov.

Začiatky pošty

Na území dnešného Slovenska sa pravidelná pošta datuje do 16. storočia. Vtedy sa riadenie pošty presunulo kvôli šíriacemu sa nebezpečenstvu Turkov z Viedne a Budína na 300 rokov do Bratislavy.

Zo začiatku doručovali správy len príležitostní poslovia, ktorí slúžili najmä panovníkom, ale aj mestám či kláštorom. Štátnu poštu charakterizovala pravidelná výmena koní s pevne stanovenými stanicami a so zavedenými poštovými kurzami. Využívať ju, samozrejme, mohli najprv len panovníci a privilegované vrstvy, neskôr sa však stala všeobecne uznávanou inštitúciou.

Potreba doručovania správ ale aj rozvoj techniky prinútili prenos správ zdokonaliť. Začala sa využívať autobusová a vlaková doprava, telefón a telegraf. Ľudia si už mohli navzájom posielať nielen listy a balíky, ale aj peniaze či noviny.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: posta.skteraz.skpluska.sk