8.9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI

Podľa OSN žije vo svete až 775 miliónov ľudí, ktorí nevedia čítať a písať. Častou príčinou je nedostupnosť škôl, finančné, sociálne, či rodinné problémy. Deti strácajú šancu a táto základná a tak dôležitá potreba sa im vzďaľuje. Desiatky miliónov detí, hlavne dievčat, nenavštevujú pravidelne školu. 

Deň si pripomíname na základe rozhodnutia OSN pre výchovu, vedu a kultúru od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne.

„Investície do zlepšenia gramotnosti občanov všetkých vekových skupín majú zmysel z ekonomického hľadiska a v dlhodobom horizonte prinášajú hmatateľné výsledky pre jednotlivcov i pre spoločnosť, a to vo výške miliárd eur.“ uviedla komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou. „Gramotnosť dáva ľudom sebadôveru a schopnosť fungovať a rozvíjať sa v spoločnosti ako súkromné osoby, aktívni občania, zamestnanci alebo rodičia.“

Ľudia bez vzdelania majú sťažené podmienky pri hľadaní si práce, hrozí tu veľké riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Zo spomínaných 775 miliónov negramotných ľudí žije 85% v 41 krajinách sveta. Pokiaľ ide o Európu, 75 miliónov dospelých nemá základné schopnosti čítať a písať. Ak si však myslíme, že ide len o prisťahovalcov, nie je to tak. Väčšina detí a dospelých s nedostatočnými zručnosťami žije vo svojej krajine od narodenia.

Afrika, Vietnam, India. Tu veľa detí pracuje, aby vôbec prežili, či zlepšili situáciu rodiny. Svoje detstvo a potenciál na rozvoj často strácajú v tvrdej práci v továrňach, dielňach, okopávaní plodín, sekaní trávy, či práci na ryžových poliach. Z ekonomických a sociálnych dôvodov je situácia kritická aj v Albánsku a na Ukrajine. Rodičia nemajú dostatok prostriedkov, aby svojim deťom kúpili školské pomôcky, učebnice, či oblečenie.

Úspešné slovenské projekty svojim kúskom pomoci prispievajú k zlepšeniu života mnohým deťom

Slovenská katolícka charita realizuje už 21 rokov úspešný projekt Adopcia na diaľku ®. Aktuálne podporuje deti a študentov v týchto krajinách: India, Albánsko, Haiti, Kazachstan, Uganda, Vietnam a Ukrajina. „Vďaka finančnej podpore slovenských darcov dostávajú chudobné deti zdravotnú starostlivosť, majú zabezpečenú výživu a hlavne získavajú možnosť vzdelávať sa, čo im zlepšuje šance na dôstojný život v dospelosti,“ vysvetľuje manažér projektu Peter Knapík.

Cieľom je adresná pomoc. Darca vie, komu pomáha. Dvakrát do roka dostáva materiály, ako sa dieťaťu darí. Nechýba aj aktuálna fotografia dieťaťa, či študenta, ktorý má lepšie podmienky na vzdelanie vďaka finančnému daru zo Slovenska. Darca môže dieťaťu poslať počas roka list, či pozdrav. Z príspevkov sa kupujú hlavne školské potreby, uniformy, hradí sa školné, cestovné do škôl, poskytuje sa denná strava, zabezpečujú sa lieky, oblečenie, obuv a doučovanie.

Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných príspevkov (hradených podľa rozhodnutia darcu mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené. 81% prostriedkov ide na dieťa, 2% na tvorbu Rozvojového fondu projektu, 17% na administratívne účely projektu.

eAktovka je projekt, ktorý poskytuje prístup k digitálnym učebniciam, literatúre a iným materiálom pre študentov, rodičov a učiteľov. Ide o projekt ministerstva školstva.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: euractiv.skblog.postoj.skdetskyombudsman.skcharita.sk