8.5. SVETOVÝ DEŇ ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO POLMESIACA

Je oslavou najväčšej humanitárnej organizácie na svete. Už vyše 150 rokov zachraňuje ľudské životy, pomáha ohrozeným komunitám. Poskytuje pomoc pri katastrofách a zmierňuje ľudské utrpenie z choroby, hladu, nešťastia, či vojny. Mottom organizácie je „Sila ľudskosti“, v dnešnom svete tak veľmi dôležitá.

Červený kríž sa zrodil v hlave a srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta v roku 1859, po tom, čo na vlastné oči videl jednu z najkrvavejších bitiek storočia, bitku pri talianskom Solferine medzi Francúzskom a Rakúskom. Tento deň sa traduje od roku 1953.

Organizácia sa riadi siedmimi princípmi a to humanita, neutralita, nestrannosť, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a svetovosť. Pôsobí v 185 štátoch sveta. Hlavným sídlom je Ženeva (Švajčiarsko). Červený polmesiac je organizácia moslimského sveta, ktorá vznikla na základe rešpektu k náboženským odlišnostiam.

Slovenský červený kríž

Je súčasťou celosvetového Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pôsobí v oblasti humanitárnej, sociálnej, zdravotnej a je jedinou národnou spoločnosťou so štatútom medzinárodného práva.

Pôsobí tiež ako pomocná organizácia v oblasti civilnej obrany a ochrany, poskytuje pomoc pri katastrofách a mimoriadnych udalostiach a šíri znalosti Ženevských práv. Poslaním  je zmierňovať utrpenie, predchádzať mu, ochrana zdravia, životov, ale aj úcty k ľudskej bytosti, podpora porozumenia medzi ľuďmi a národmi akokoľvek odlišných.

Henry Dunant o Červenom kríži povedal, že je svetlom v tme a prosil všetkých ľudí dobrej vôle, aby toto svetlo večne svietilo, nikdy nezhaslo, aby bolo zapálené všade tam, kde bude utrpenie, bolesť, nedôstojné podmienky pre život človeka. Aby bol svet miestom pre dôstojný život ľudí, bez vojen, aby sme žili v mieri a pokoji. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorým osud druhých ľudí nie je ľahostajný.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: vranovske.skold.roznava.skredcross.skzones.sk