4.4. Medzinárodný deň bez násilia

V živote sa bohužiaľ stretávame s rôznymi formami násilia. Často ide o domáce násilie charakteru fyzického, psychického a sexuálneho, šikana, týranie alebo zneužívanie. Ide o porušovanie základných ľudských práv, a preto je tento deň venovaný jeho prevencii a eliminácii z celospoločenského hľadiska. Dôraz treba klásť na výchovu rodiny, školy a spoločnosti ako takej.

Vyhlásenie tohto pamätného dňa iniciovali Texasania v roku 1996 na pamiatku Martina Luthera Kinga, amerického kazateľa, bojovníka za občianske práva a nositeľa Nobelovej ceny za mier. 4. apríla roku 1968 bol tento aktivista za práva černochov zavraždený, keď svojou prítomnosťou podporoval protest sanitárnych pracovníkov v meste Memphis v štáte Tennessee.

Tento deň je vhodnou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako je násilie tolerované v našej spoločnosti. Možno netreba veľa, stačí si viac všímať okolie a televízne správy nebudú plné šokujúcich informácií o tom, že skupina mladých ľudí bola napadnutá v neskorých večerných hodinách alebo pri ceste vlakom alebo o tom, ako „rodičia“ týrajú svoje deti.

Najlepšie by bolo, keby sa zo správ celkom vytratili informácie o samovražedných útokoch a desiatkach ich obetí, ale to je asi len moje zbožné želanie… medzinárodný deň bez násilia nadobudne svoj zmysel len vtedy, ak naozaj prispeje k tomu, že násilia bude vo svete menej.

Prispejme k tomu svojou troškou aj my, nezatvárajme pred násilím oči…