31.10. SVETOVÝ DEŇ SPORENIA

Bohatstvo sa začína prvou mincou vhodenou do sporiteľničky. Aj keď sa toto tvrdenie zdá byť na prvý pohľad banálne, je pravdivé. Sporiteľníctvo má na Slovensku podobne ako v ďalších krajinách sveta dlhoročnú tradíciu.

 

Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924, kde sa stretli zástupcovia bánk z 29 krajín. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným zámerom je zvýšenie povedomia o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku. Hlavne v zahraničí banky a sporiteľne svojim klientom pri tejto príležitosti poskytujú rôzne darčeky, organizujú súťaže či poskytujú lepšie podmienky na sporiacich účtoch s cieľom motivovať ľudí k sporeniu.

Idea odkladania časti zárobku bokom za účelom zhodnotenia voľných finančných prostriedkov je aktuálna aj dnes. Čo sa však zmenilo, je neporovnateľne väčšie množstvo možností sporenia. Popri klasických vkladných knižkách máme rôzny typy sporiacich účtov, termínovaných vkladov s rôznymi dĺžkami viazanosti, podielové fondy a množstvo alternatív investovania.

Na rozdiel od predchádzajúcich čias, keď mnohí ľudia sporili skôr nepravidelne – vhodením mincí do pokladničky alebo pripísaním istej sumy na vkladnú knižku či účet – sa v súčasnosti zameriavajú viac na konkrétne ciele: napríklad na sporenie na dôchodok alebo na stavebné sporenie.

Peniaze si treba rozložiť

Finančné prostriedky je vhodné rozložiť nielen z časového ale aj produktového hľadiska. Inými slovami nevkladať všetky vajíčka do jedného košíka. Časť prostriedkov vložiť na sporiaci účet, ktoré máme v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Časť investovať konzervatívnym spôsobom a časť vložiť do investícií s rizikom. Záleží len na nás akú mieru rizika dokážeme akceptovať. Čím vyššie riziko, tým vyšší výnos. Pokiaľ peniaze nebudeme dlhšiu dobu potrebovať, skúsme investovanie do fondov alebo do akcií. Do podielových fondov je možné pravidelne investovať aj s minimálnym mesačným vkladom od 20€.

Koľko si odkladať?

Nie každý má veľa peňazí nazvyš a tak tisícky ľudí sporenie zanedbávajú. Povedia si, že odkladať pár desiatok eur mesačne nemá zmysel. Omyl. Pri pravidelnom sporení aj menšej sumy sa dokáže za niekoľko mesiacov vytvoriť slušná rezerva, ktorú môžeme použiť pri neočakávaných výdavkoch. Tá by mala byť minimálne vo výške troch mesačných platov. V podstate jednoduchá myšlienka odkladať si nevysoké sumy na knižku či účet má v súčasnosti hlboký vplyv na ekonomický rozvoj aj na finančné zabezpečenie človeka.

Svetový inštitút sporiteľní (World Savings Banks Institute) organizuje kongresy, na ktorých sa rokuje o globálnych trendoch vo svete financií, a to z pohľadu sporiteľní aj ich zákazníkov. WSBI združuje 109 bankových domov v 92 krajinách. Je registrovaný v Belgicku a riadia ho valné zhromaždenie a rada riaditeľov. Slovensko vo WSBI zastupuje Slovenská sporiteľňa (SLSP).

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: finance.skfinanza.sk