30.7. MEDZINÁRODNÝ DEŇ PRIATEĽSTVA

Priateľstvo do nášho sveta vnáša pokoj a dobru náladu. Je súčasťou nášho mikrosveta, no presahuje aj do toho väčšieho. Myšlienka priateľstva medzi národmi, krajinami, kultúrami aj jednotlivcami má ľudí inšpirovať k úsiliu o mier a k budovaniu mostov medzi spoločenstvami.

S týmto cieľom Valné zhromaždenie (OSN) v roku 2011 vyhlásilo 30. júl za Medzinárodný deň priateľstva. Ďalším zámerom je podpora cieľov Akčného programu o mierovej kultúre. OSN zdôrazňuje, že kultúra mieru a nenásilia sa má vštepovať deťom v procese výchovy. Ak sa deti naučia žiť spolu v harmónii, prispeje to k posilneniu mieru a medzinárodnej spolupráci.

Vyzvala vlády, medzinárodné organizácie i združenia občianskej spoločnosti, aby pri príležitosti 30. júla organizovali rôzne podujatia, aktivity a iniciatívy. Majú nimi podporovať medzinárodné spoločenstvo v jeho úsilí o posilnenie dialógu medzi civilizáciami, o solidaritu, o vzájomné porozumenie a zmierenie.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroj: teraz.sk