3.5. Deň Slnka

5_3_20perexden20slnkaDeň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program spojených národov).

Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitosti Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.

5_3_60020den20slnka
KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH DNÍ PRE NÁS PRIPRAVUJÚ “SLOBODNÍ ĽUDIA” ZO SPOLOČNOSTI FSGROUP.SK A GOAART.SK