28.3. Deň učiteľov

3_28_perexJán Amos Komenský bol jeden z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdeľania ľudom bez rozdielu rasy, pohlavia alebo sociálneho postavenia. Narodil sa 28. marca 1592 a tento deň je preto dňom oslavy nielen Komenského – nazývaného aj učiteľom národov – ale aj všetkých učiteľov a pedagogických pracovníkov.

Komenský sa svojou učiteľskou činnosťou zapísal do dejín medzi významné osobnosti. Žiadal psychologický prístup k vyučovaniu aj k študentom. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.
Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk awww.goaart.sk