26. – 27.8. MEDZINÁRODNÉ NOCI PRE NETOPIERE

Tieto tajomné živočíchy hrajú nezastupiteľnú úlohu v ekosystémoch najme v tropických a subtropických oblastiach. Nemalý prínos však predstavujú aj v našich podmienkach. Opeľujú vyše 750 druhov rastlín. Jedna malá večernica sko25nzumuje počas jednej noci 2000 až 3000 komárov.

Európsku noc netopierov vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Koná sa väčšinou vždy posledný augustový víkend. Cieľom EUROBATS je ochraňovať všetkých 52 európskych druhov netopierov legislatívne, ale aj vzdelávacími akciami, prijímaním ochranných opatrení a medzinárodnou spoluprácou.

Každoročne sa konajú vo viac ako 30 štátoch rôzne prednášky, výstavy, ukážky výskumu netopierov a ďalšie aktivity približujúce ľuďom život netopierov. Účelom je informovať ľudí o spôsobe ich života a o ochrane tejto ohrozenej skupiny živočíchov.

V niektorých častiach sveta hmyzožravé netopiere tvoria masové reprodukčné zoskupenia v podzemných úkrytoch, ktoré môžu mať aj niekoľko stotisíc či až miliónov jedincov. Takéto kolónie dokážu za jednu noc skonzumovať aj niekoľko stoviek ton hmyzu.

Netopiere na Slovensku

O netopiere a ich životné podmienky sa starajú stovky dobrovoľníkov, u nás je to Občianske združenie Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v Bardejove.

Netopiere sú na území Slovenska chránené zo zákona. Boli vyhlásené dve chránené územia: Dubnícke bane (východné Slovensko) – rozľahlý komplex opustených baní s vysokou diverzitou a početnosťou netopierov a Dielik (stredné Slovensko) – opustený železničný tunel s početnou zimnou kolóniou večernice malej, lietavca sťahovavého a uchane čiernej.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: komunita.taraezoterika.skeurobats.orgteraz.sknetopiere.sk