23.9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI SEXUÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU A OBCHODU SO ŽENAMI A DEŤMI

Novodobí otroci. Aj tak by sme mohli nazvať obete jedného z najvýnosnejších a rozmáhajúcich sa druhov organizovanej trestnej činnosti. Zasahuje krajiny po celom svete. Medzinárodná organizácia pre migráciu udáva, že ročne je na svete predaných približne pol milióna žien a dievčat. Potreba prevencie a zvyšovanie informovanosti o tejto téme je stále dôležitá a aktuálna.

Tento deň deň bol vyhlásený v roku 1999 na Svetovej konferencii koalície proti obchodovaniu so ženami v bangladéšskej Dhake. Ženy a deti sa stávajú obeťami násilia vo vojne, ale aj počas mieru, v spoločnosti a v štáte, aj v rodine. Odhaduje sa, že obchod so ženami predstavuje štvornásobne vyššie zisky ako napríklad obchod s drogami. Až jednu tretinu prípadov obchodovania s ľuďmi tvoria deti a mladí ľudia.

Milióny ľudí sú vystavené podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami. Obete takéhoto sexuálneho a fyzického týrania sú vystavované veľkému riziku AIDS, iným sexuálne prenosným ochoreniam, nechcenému tehotenstvu, potratom a duševným poruchám. Pohltí ich strach, trpia doživotnými traumami a prichádzajú často o podstatnú časť svojej osobnosti.

Podľa Európskeho parlamentu je do Nemecka predaných ročne 10 tisíc žien, tisíc do Holandska a 500 do Belgicka. Šokujúce je zistenie, že v ázijských krajinách – Indonézia, Malajzia, Filipíny, Thajsko prostitúcia tvorí až 14% hrubého domáceho produktu.

Vo všeobecnosti sa obeťami obchodovania stávajú hlavne ľudia, ktorý žijú v chudobnejších pomeroch, majú nízke vzdelanie alebo pochádzajú z miest, kde je vysoká nezamestnanosť.

Situácia na Slovensku

Slovenská republika je považovaná prevažne za zdrojovú krajinu obetí. No takisto sa nevylučuje ani obchodovanie s ľuďmi v rámci Slovenska, uvádza na svoje internetovej stránke Ministerstvo vnútra SR. Celkovo sa v roku 2016 poskytovala podpora a ochrana 36 obetiam obchodovania s ľuďmi.

Pri ženských obetiach obchodovania s ľuďmi prevládalo aj v r. 2016 sexuálne vykorisťovanie (2 prípady) a po jednom prípade sa vyskytla ako forma vykorisťovania nútená práca a nútený sobáš. Najrizikovejší je za posledné dva roky Košický kraj.

Ministerstvo vnútra uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci.

V tejto oblasti pôsobí aktívne napríklad aj mimovládna organizácia Človek v ohrození. Problematike sa venuje na niekoľkých úrovniach. Okrem výskumu a spolupráce so štátnou správou na národnej úrovni, je jej prioritou prevencia. Realizuje projekty v sociálne vylúčených komunitách, spolupracuje so školami.

Zámery EÚ v boji s nezákonným obchodovaním sa dajú zhrnúť do troch oblastí: tvorba silnej národnej a medzinárodnej legislatívy týkajúcej sa nezákonného obchodovania a zabezpečenie jej uplatňovania, ochrana a podpora obetí nezákonného obchodovania a predchádzanie nezákonnému obchodovaniu so ženami.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: minv.sk;  vop.gov.skminv.skprimar.sme.skhnonline.sk