23.8. EURÓPSKY DEŇ PAMIATKY OBETÍ STALINIZMU A NACIZMU

Dnes si pripomíname milióny obetí dvoch chorých a zvrátených totalitných režimov v dejinách 20. storočia. Cieľom dňa je aj prehĺbenie demokracie a posilňovanie mieru a stability na európskom kontinente, ako aj ochrana ľudských práv a základných slobôd.

23. augusta v roku 1939 došlo k podpisu tragického Paktu Ribbentrop – Molotov, kedy sa „spriatelili“ hitlerovskí a sovietski vojaci. Stalin ešte predtým ponúkol západu na čele s Francúzskom a Veľkou Britániou svoje spojenectvo. Tí ho však odmietli. A tak v nádeji, že sa Rusko vyhne priamej vojne s Nemeckom, podpísalo nakoniec stalinovské Rusko s hitlerovským Nemeckom zmluvu o neútočení a rozdelili si medzi sebou územie východnej Európy. Tajným dodatkom bola okrem iného likvidácia poľského národa. Táto kalkulácia sa ukázala ako fatálne zlyhanie. Najskôr nastúpila realita koncentračných táborov, gulagov, pracovných táborov a krematórií, neskôr zimná vojna.

Zámerom tohto dňa je uctiť si obete masového vyhladzovania a deportácií. Pripomenúť si, aké neuveriteľné množstvo ľudských životov bolo zničených, ukončených iba vďaka rozpínavosti niektorých jedincov.

Oslavy Európskeho dňa pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu boli prvýkrát zorganizované 23. augusta 2011 vo Varšave pod záštitou poľského predsedníctva. Vtedy bola podpísaná „Varšavská deklarácia“. Signatári upozornili na potrebu udržiavať v pamäti Európanov zločinecké následky činov totalitných režimov.

Existuje medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je skúmanie, dokumentovanie a šírenie poznatkov o histórii Európy 20. storočia a spôsobov jej zapamätania so zvláštnym zreteľom na obdobie diktatúr, vojen a protestu verejnosti proti násiliu. Nesie názov Európska Sieť Pamäť a Solidarita (ESPS). Jej členmi sú Nemecko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Štatúty pozorovateľov majú Rakúsko a Česko.

Poslanci Európskeho parlamentu zdôrazňujú, že masové deportácie, vraždenie a zotročovanie nacizmom a stalinizmom sa radia medzi vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a sú nepremlčateľné. A to na základe Európskej dohody o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohody OSN o nepremlčateľnosti zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: upn.gov.skvasevec.parlamentnilisty.czsrspol.skteraz.sk