23.7. DEŇ RODIČOV

Rodičia sú každodennými vychovávateľmi a životnými vzormi, ktorí si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt za ich odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a rady. Tento deň bojuje tiež za utuženie úplných rodín.

Vznikol v roku 1994 v USA, kedy vtedajší prezident Bill Clinton na Kongrese podpísal uznesenie pre uznanie a podporu úlohy rodičov pri výchove detí. Pripadá na každú štvrtú júlovú nedeľu.

Rodina má prvoradú zodpovednosť za starostlivosť o deti a ich ochranu Vzájomná podpora a pomoc spolu s toleranciou a láskou je to najvzácnejšie, čo v živote máme a čo môžeme odovzdať svojim deťom. Vyrastanie dieťaťa v rodine, v ktorej sa pestuje láska a porozumenie, je nevyhnutné pre celkový a harmonický rozvoj jeho osobnosti.

„Dobre fungujúca spoločnosť chráni najlepší záujem dieťaťa. To však znamená v prvom rade vytvoriť také podmienky, v ktorých rodiny prosperujú. Je dôležité pretaviť ich aj do konkrétnych politík a opatrení. Cieľom by malo byť, aby sa rodičia nemuseli rozhodovať medzi zamestnaním a starostlivosťou o deti,“ zdôraznila Anna Záborská.

OSN v júli 2012 vyhlásila, že tak ako sa Medzinárodným dňom detí snažíme poukázať na problémy, s ktorými sa potýkajú, Deň rodičov je tu na to, aby sa zdôraznila ich úloha na celom svete. A preto, že nikto nemôže byť rodičom bez dieťaťa, OSN prijalo rezolúciu, na základe ktorej sa oficiálnym dňom rodičov stal 1. jún.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: hl.rszenskyweb.skeuropskenoviny.sk