22.9. SVETOVÝ DEŇ BEZ ÁUT

Ak máte možnosť, skúste nechať auto doma a sadnúť na bicykel alebo ísť do práce či školy po vlastných, alebo využiť verejnú dopravu. Tento deň nám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad pretlakom na cestách. Automobilizmus znižuje kvalitu života v meste. Deň bez áut by nemal byť len jednorazovou akciou, ale dlhodobou zmenou v dopravných zvyklostiach.

Prvýkrát sa oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. Upozorňuje na znečistené životné prostredie automobilmi a následne na škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Podľa odhadov až 60 % ľudstva bude v roku 2030 žiť v mestách. A tak rastie aj problém dopravy, ktorým sa mestá musia stále intenzívnejšie zaoberať. Do popredia sa dostávajú témy ako bezpečné ulice a ekologické formy dopravy, alebo možnosť samostatnej, bezpečnej a zdravej mobility pre deti.

40 % všetkej dopravy predstavuje denný presun do práce a z práce. Tento vývoj ohrozuje okrem globálneho ovzdušia aj naše zdravie – následkom hlukovej záťaže, znečistenia ovzdušia, dopravnými nehodami a nedostatkom pohybu. Prispieť k  Svetovému dňu bez áut sa každopádne oplatí: Naše telo profituje zo zvýšeného pohybu na vzduchu, naša peňaženka zo znížených nákladov na dopravu a naše prostredie z menšieho množstva škodlivín v ovzduší.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: enviroportal.sk;  wikipedia.orgkalendar.azet.sk