22.3. Svetový deň vody

water splash isolated on white backgroundTento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. 

Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody – napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. – Akčný program UNCED –  na Konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu.

Je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN).

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk awww.goaart.sk