21.9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MIERU

Vojna je prehrou všetkých, je zlyhaním ľudského rozumu. Mier je víťazstvom všetkých. Vidíme a vnímame konflikty a spory vo svete, niekto viac, niekto menej. Kedy sa tento dôležitý stav mieru dosiahne?

Deň vyhlásený OSN v roku 2001 apeluje na zastavenie bojov a nepokojov v konfliktných zónach, požaduje prímerie a nenásilie vo svete. Prestavuje však aj osvetu a vzdelávanie v duchu humanizmu, tolerancie a vzájomnej úcty.

Už tesne po druhej svetovej vojne, v atmosfére eufórie zo skončenia šesťročnej agónie ľudstva, varovali Albert Einstein, Bertrand Russel a Thomas Mann medzinárodné spoločenstvo, že Charta OSN sa ukáže byť tragickou ilúziou, ak nepodnikneme dôraznejšie kroky k organizovaniu mieru, ak sa budeme snažiť odvrátiť vojnu iba zmluvnými dohodami medzi suverénnymi štátmi.

Pokiaľ ste aj vy podobného názoru, existuje Medzinárodná mierová iniciatíva – Zjednotení za mier. Vznikla na Slovensku s cieľom hľadať účinnejšie formy medzinárodnej bezpečnosti a zabrániť vzniku ďalšieho svetového konfliktu.

Jej programový dokument vydaný v roku 2015 vyzýva na hľadanie nového svetového poriadku, ktorý bude garantovať rovnakú bezpečnosť pre všetkých a na dôraznejšie úsilie o vytváranie kultúry mieru ako hlavného predpokladu mierového spolužitia všetkých ľudí na Zemi. Cestu nevidí vo vytváraní vojenských blokov, ktoré stupňujú zbrojenie a napätie. Tie považuje za prekonané a nebezpečné.

Na  ich stránke sa píše: Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou. Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech.

Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých. Suverenita v medzinárodných vzťahoch ponecháva rivalizujúcim veľmociam svojvôľu, v dôsledku ktorej sa medzinárodné právo uplatňuje len voči malým a slabým štátom, ktoré narúšajú záujmy hegemóna. Tieto pravidlá stoja v ceste vyššiemu princípu regulujúcemu medzinárodné vzťahy.

Chceme, aby bola stredná Európa mostom priateľstva, nie hranicou konfrontácie, aby sa formovala ako holubica mieru, nie ako pudlík moci, aby bol vytvorený spravodlivý svetový poriadok, v ktorom sa veľmoci nebudú správať ako gangstri a malé štáty ako ich prostitútky. Chceme, aby sa ľudia spájali, a nie rozdeľovali.

Výzvu podporujú nielen známe osobnosti ale aj obyčajní ľudia. Expanduje do zahraničia, no jej domovom sú Tatry. Svoj aspoň malý kúsok k mieru by mal spraviť každý, komu záleží na svojom živote a živote svojich detí.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: zjednotenizamier.skliterarky.czteraz.sk;