21.6. SVETOVÝ DEŇ HUDBY

Hudba nás sprevádza celým životom. Vzbudzuje v nás radosť aj smútok, môžeme ju len tak počúvať alebo aj vytvárať. Dodáva naším zážitkom zvláštnu atmosféru a zároveň ona sama je silným zážitkom a veľkým umením. 

Tento deň bol iniciovaný vo Francúzsku v roku 1981 Jackom Langom, francúzskym ministrom kultúry. Slúži na propagáciu hudobného umenia, oslavuje živú hudbu, ktorá zvýrazňuje rôznorodosť hudobných štýlov. Pri tejto príležitosti sú organizované v mestách koncerty, ktoré sú voľne prístupné.

Do ulíc miest vychádzajú profesionálni a amatérski hudobníci, aby hudbu oslávili hudbou. Každoročne sa k nemu pridruží približne 400 miest vo vyše 120 krajinách.

Deň 21. jún sa na oslavu hudby vybral preto, lebo ide o prvý letný deň. Aj v dávnej minulosti, v časoch pohanstva, sa v ten deň konali rôzne dobové oslavy. Z Francúzska sa Sviatok hudby dostal do sveta v roku 1985 a už sa slávi prakticky na všetkých kontinentoch.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: zones.skteraz.skskautskyradca.sk