21.5. Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

5_21_perexkulturna20rozmanitost20pre20dialog20a20rozvojVšeobecná deklarácia o kultúrnej rozmanitosti bola prijatá v roku 2001 a podporuje ju OSN a UNESCO.

Deň nám poskytuje príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, vzájomný dialóg, harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti.

To všetko je impulzom pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva.

5_21_600kulturna20rozmanitost20pre20dialog20a20rozvoj

KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH DNÍ PRE NÁS PRIPRAVUJÚ “SLOBODNÍ ĽUDIA” ZO SPOLOČNOSTI FSGROUP.SK A GOAART.SK