20.6. SVETOVÝ DEŇ UTEČENCOV

V roku 2014 počet utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb na celom svete prvýkrát v histórií prekročil 50 miliónov. Hlavným zmyslom dňa je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch.

Valné zhromaždenie OSN sa v roku 2000 rozhodlo venovať 20. jún utečencom. Od tohto roku si ho pripomíname na celom svete a oceňujeme odvahu a silu všetkých utečencov. Uskutočňujú sa odborné a kultúrne podujatia, konferencie, programy pre rodiny a deti. Dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený.

Agentúra OSN pre utečencov oznámila v roku 2014, že počet utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb na celom svete prvýkrát v histórií prekročil 50 miliónov.

Tento masívny nárast utečencov bol spôsobený predovšetkým vojnou v Sýrii, v Stredoafrickej republike a v Južnom Sudáne. Afganci, Sýrčania a Somálčania dohromady, tvoria viac ako polovicu z celkového počtu 50 miliónov. „Táto cifra je výsledkom nekončiacich sa konfliktov, na ktoré medzinárodné spoločenstvo nevie nájsť riešenie,“ povedal  vysoký komisár pre utečencov Antonio Guterress.

V Dohovore OSN sa definuje štatút utečenca, hovorí sa v ňom o právach ale  i povinnostiach utečenca voči prijímajúcej krajine. Stanovujú sa v ňom aj kategórie občanov, napríklad vojnových zločincov, ktorí štatút utečenca získať nemajú.

Pomoc detským utečencom

UNICEF pomáha deťom a ich rodinám žijúcim v utečeneckých táboroch na hraniciach Sýrie,  v Stredoafrickej republike aj v Južnom Sudáne, a vďaka financiám od darcov z celého sveta im zabezpečuje dodávky jedla, pitnej vody a prístup k vzdelaniu.

Máte možnosť stať sa Priateľom detí UNICEF.  Pravidelné darcovstvo patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Pomáha vytvárať fond pomoci, vďaka ktorému dokáže promptne reagovať v prípade prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov či pri menej medializovaných projektoch na pomoc deťom.

Priatelia detí už pomohli okamžite reagovať na viac ako 250 krízových situácií ročne a zabezpečiť pre deti v postihnutých oblastiach dodávky jedla, pitnej vody a prístup k vzdelaniu. Výška príspevku je ľubovoľná, podstatné je, aby vaša pomoc bola pravidelná.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: who.skunicef.skteraz.sk