2.10. SVETOVÝ DEŇ ARCHITEKTÚRY

Deň je venovaný architektom na celom svete, ich partnerom, klientom a nadšencom, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť. Počas dňa sa konajú mnohé architektonické podujatia. Každý architekt by mal vytvárať energeticky účinné projekty, diela a prispieť tak k ochrane prírodných zdrojov.

 

Svetový deň architektúry bol vyhlásený v roku 1996 Medzinárodným zväzom architektov. Zväz registruje na celom svete približne 1.3 milióna architektov. Architektúra formuje prostredie, v ktorom žijeme. Prajeme, aby sa naše sídla menili najmä kvalitatívne smerom k podnetnému a kultúrnemu prostrediu, v ktorom sa nám bude dobre žiť.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: archinfo.sktatryblog.sk