2.10. MEDZINÁRODNÝ DEŇ NENÁSILIA

Nositeľom posolstva nenásilia sa stal vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu Mahátma Gándhí. Narodil sa práve v tento deň roku 1869.

Hlavnou myšlienkou dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie a porozumenia.

Bol vyhlásený OSN v roku 2007. Tá v spojitosti s týmto medzinárodným dňom podporuje členské štáty, aby na 2. októbra pripravili rôzne kampane orientované na zvyšovanie citlivosti k danej otázke v prvom rade na školách.

Život a činnosť Mahátmu Gándhího priviedli Indiu k nezávislosti a inšpirovali ľudí k nenásilným formám boja za získanie občianskych práv a slobôd v mnohých krajinách sveta.

„Nenásilie je najväčšia sila, ktorou ľudstvo disponuje. Je silnejšia ako najmocnejšia ničivá zbraň, akú ľudská vynaliezavosť vynašla.“ (Mahátma Gándhí)

Zdroje: teraz.skkalendar.azet.sk