19.8. SVETOVÝ HUMANITÁRNY DEŇ

Ľudia s obrovským srdcom pomáhajú ľuďom. Práca humanitárnych pracovníkov sa stala čoraz nebezpečnejšia. Zaslúžia si veľkú poklonu, obdiv a vďaku za to, že sa rozhodli venovať sa tejto náročnej činnosti. Deň je venovaný pamiatke všetkých humanitárnych pracovníkov a členov OSN, ktorí prišli o život pri záchrane životov a ochrane zdravia ľudí postihnutých tragickými udalosťami, vojnou alebo prírodnou katastrofou.

Bol vyhlásený OSN v roku 2008. Zvolilo dátum 19. august, kedy v roku 2003 pri výbuchu bomby v kancelárii OSN v irackom Bagdade prišlo o život 22 humanitárnych pracovníkov OSN, vrátane osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN.

„Humanitárni pracovníci sú skromní ľudia, no ich práca taká určite nie je – každý z nich dokáže zmeniť život stovkám iných ľudských bytostí, pričom táto zmena môže znamenať deliacu čiaru medzi životom a smrťou a hladovaním, núdzou na jednej strane a nádejou a sebestačnosťou na strane druhej,“ zdôrazňuje Kristalina Georgievová, komisárka Európskej únie pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia.

Za svoje veľké odhodlanie platia vysokú cenu. V Afganistane, Somálsku, Dárfúre, na Srí Lanke a na mnohých ďalších miestach sú únosy, streľba a vyhrážanie sa zabitím súčasťou dennej reality. Sú vystavení čoraz väčším rizikám.

Európa a jej humanitárna pomoc

Má dlhú tradíciu. Je rodiskom viacerých najväčších a najaktívnejších svetových humanitárnych organizácií. Aj samotné štáty EÚ sa postupne začali zapájať do poskytovania prostriedkov na podporu a pomoc obetiam v núdzových situáciách.

EÚ je najväčším poskytovateľom pomoci. Medzi 20 najväčších darcov na svete sa radí Európska komisia a jedenásť členských štátov EÚ – Švédsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Holandsko, Fínsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Belgicko a Taliansko.

Najväčšími príjemcami humanitárnych prostriedkov EÚ boli hlavne tieto krajiny: Chorvátsko a Bosna a Hercegovina (počas rozpadu Juhoslávie), Sudán, Konžská demokratická republika, Afganistan, okupované palestínske územia, Pakistan, Rusko a Burundi.

Dôležitým aspektom humanitárnej práce Komisie je aj zameranie na takzvané „zabudnuté krízy“, čiže na humanitárne situácie, o ktorých sa veľa nehovorí v médiách a v ktorých je Komisia často jediným poskytovateľom pomoci.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: europa.euwho.skteraz.sk