17.6. SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI ROZŠIROVANIU SUCHA A PÚŠTÍ

Viac ako štvrtinu zemského povrchu pokrývajú suché oblasti. Ich krehké a zraniteľné biotopy sú vážne ohrozené. Púšte sa rozširujú závratnou rýchlosťou ruka v ruke so vzrastajúcim suchom. Sú jednou z hlavných hrozieb pre ľudstvo.

Deň vyhlásila OSN a pripomína sa od 1995, viaže sa k udalosti, keď 17. júna 1994 prijali v Paríži Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii.

Reč štatistík je neúprosná: Viac ako 250 miliónov ľudí je priamo zasiahnutých eróziou suchých oblastí a ďalšia miliarda v 110 krajinách je ňou vážne potenciálne ohrozená, pričom 70 % pôdy v poľnohospodársky využívaných suchých oblastiach už podľahla degradácii. A tak vzniká veľký problém – hladomor.

Zhruba 14 miliónom ľudí v južnej Afrike hrozí hlad. Nájdeme tam alarmujúci počet chronicky podvýživených ľudí. K príčinám sa okrem extrémneho sucha radí aj vládna politika, občianske konflikty a nedostatočná pomoc zo strany rozvinutých krajín.

Na rozpútanie potravinovej krízy a hladomoru, povedzme napríklad v arabskom svete, úplne stačí jedno úporné sucho a neúroda v USA, v Číne či Európe,“ vysvetľuje odborník na zmenu klímy Juraj Mesík. Zmena klímy vystavuje čoraz viac ľudí na svete potravinovej neistote.

Podľa neho sú klimaticky ohrozené prakticky celé suché subtrópy. Ako príklad uvádza arabský svet, ktorý už dnes dováža vysoko cez polovicu kalórií potrebných na uživenie svojho obyvateľstva a stále v ňom pokračuje explozívny populačný rast. Deficit potravín sa tam tak z roka na rok zhoršuje. „Raz sa táto čoraz napnutejšia struna pretrhne,“ dodáva.

Obrovský počet ľudí sa vplyvom, ktoré prináša klimatická zmena, nedokáže prispôsobiť. Nemajú na to zdroje. To spôsobí, že sa budú snažiť migrovať zo zdevastovaných území neschopných uživiť ich, niekam, kde sa bude dať prežiť. Juraj Mesík hovorí, že ľudia tak vždy reagovali na prírodné a klimatické katastrofy. V minulosti to však bývali lokálne migrácie a v 21. storočí zažijeme globálnu migráciu, v zásade z juhu na sever.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: enviroportal.sklidovky.cz