15.9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ DEMOKRACIE

Cieľom dňa je poukázať na to, že podpora a ochrana demokracie je rovnako potrebná dnes, ako kedykoľvek predtým. Hlavnú úlohu tu zohráva dialóg a začlenenie. Myšlienka filozofa Edmunda Burka: “Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí, aby väčšina ľudí ostala mlčať”.

Tento deň vyhlásila OSN, prvýkrát sa slávil v roku 2008. Pravá demokracia rozkvitá vďaka účasti ľudí a ohrozuje ju apatia, strach, netolerancia, a to v rovnakej miere ako hospodárske problémy. Predstavuje živú, slobodne sa prejavujúcu spoločenskú angažovanosť a aktivitu. Demokraciu by sme nemali považovať za samozrejmosť.

Jeden z najväčších historikov 20. storočia Eric Hobsbawm pri analýze pádu liberalizmu upozornil: „Liberálna demokracia so svojím otvoreným pohŕdaním masami nebola presvedčivou formou vlády vo veku rastúcej nespokojnosti a rodiacej sa ekonomickej a sociálnej katastrofy. Ľudia túžili po zmene, po zásadnej transformácii spoločnosti. Tú jej však liberálne elity neboli ochotné ponúknuť, lebo tým ohrozovali vlastné postavenie.“

Podľa slovenského historika a politológa bola jednou z najväčších chýb, ktorých sa európska civilizácia dopustila po prvej generácii fašistických hnutí tá, že sme potrestali zločiny a vinníkov, no nevyrovnali sme sa s príčinami, pre ktoré sa ľudstvo prepadlo do bahna fašizmu.

Či po zrútení komunizmu v našich končinách zavládla naozaj fungujúca demokracia a sloboda si každý môže zodpovedať sám. Vidíme, vnímame dnešný svet v globálnom merítku aj v rámci našej krajiny. Každý inak, v inom svetle, každý svojim uhľom pohľadu, na základe svojich závislých-nezávislých zdrojov. Fakt je však ten, že v súčasnosti sa extrémistické sily stavajú na nohy, všeobecne narastá vlna nespokojnosti.

Liberálne mocenské skupiny vytvorili systém, ktorý síce netyranizuje, ale robí nátlak a ponižuje, ktorý nemučí, ale vysiľuje, ohlupuje a manipuluje, ktorý uplatňuje názor, že verejnosti patrí zábava a „elitám“ rozhodovanie. Ľudia neveria ničomu a nikomu. Vidia rozpor slov a činov, predstieranie a morálne pokrytectvo.

Takýto stav podnietil ľudí z viacerých krajín Európy k návrhu programu, ktorý vo februári tohto roku zverejnilo DiEM25 – Hnutie za demokratizáciu Európy.  

Spoločnosť sa nepohne ďalej, ak sa neprejaví hlas ľudu, nech už ide o akékoľvek otázky…

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: europarl.europa.euaktualne.atlas.sk; ludskeprava.sk