15.3. Svetový deň práv spotrebiteľov

3_15_perexSvetový deň spotrebiteľských práv je dňom oslavy a solidarity spotrebiteľského hnutia. Odkazuje k dátumu 15.3. 1962, kedy americký prezident J.F. Kennedy poprvýkrát načrtol definíciu spotrebiteľských práv.

Deň má svoj pôvod v USA, kde vtedajší prezident John F. Kennedy vyhlásil štyri základné práva spotrebiteľov: právo na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo vybrať si, a právo byť vypočutý. Neskôr ich organizácia Consumers International (CI) doplnila o ďalšie, ako je právo na uspokojenie základných potrieb, právo na odškodnenie, právo na vzdelávanie spotrebiteľov a právo na zdravé životné prostredie.

Tento deň sa tak od roku 1983 stal dôležitou príležitosťou pre mobilizáciu občianskych aktivít v oblasti spotrebiteľských práv a pre vytvorenie lepšieho povedomia spotrebiteľov a obchodníkov o základných právach všetkých spotrebiteľov.
Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnostiwww.fsgroup.sk a www.goaart.sk