15.11. DEŇ VÄZNENÝCH SPISOVATEĽOV

Je zameraný na podporu autorov a ich práva na slobodu prejavu a na šírenie informácií. Cieľom je zvýšiť povedomie o prenasledovaných a väznených spisovateľov, novinárov, básnikov, vydavateľov a redaktorov na celom svete.

Pripomína sa od roku 1980 a vznikol z iniciatívy Medzinárodného PEN Klubu spisovateľov. Ide o jedinú celosvetovú organizáciu spisovateľov na svete. Svojimi aktivitami sa Slovenský PEN klub zaradil do veľkej svetovej rodiny tých, ktorí sa zasadzujú za slobodu prejaveného názoru jednotlivca a za princíp, že literatúra, hoci pôvodom národná, presahuje hranice štátov.

Svetová organizácia spisovateľov PEN bola založená v roku 1921 v Londýne. V jeho názve sú začiatočné písmená troch slov: spisovateľ (poets), esejista (essaysts) a novelista (novelists). Tieto tri písmená tvoria slovo PEN čo v anglíčtine znamená pero. Skratka znamenala, že do klubu môžu vstúpiť len tí, čo „ovládajú pero“. V súčasnosti združenie zahrňuje aj novinárov a historikov.

Medzi hlavné ciele klubu patrí rozvíjanie intelektuálnej spolupráce a porozumenia medzi spisovateľmi, vytvorenie svetového spoločenstva spisovateľov, kladúcich dôraz na kľúčovú úlohu literatúry pri rozvoji svetovej kultúry, a obrana literatúry pred mnohými hrozbami súčasného sveta.

Zdôrazňuje aj úlohu literatúry ako katalyzátora vzájomného pochopenia, bojuje za slobodu slova a zdvíha sa ako mohutný hlas na podporu spisovateľov prenasledovaných, väznených alebo zavraždených pre svoje názory.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: old.infolib.sk; kalendar.azet.sk; slovackizavod.org.rsteraz.sk