14.9. DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Mesiac september patrí kultúre a pokladom, ktoré nám tu zachovali naši predkovia. Nájdime si čas potúlať sa tajomnými chodbami dýchajúcimi históriou, príbehmi a nasať atmosféru dôb minulých. V 50 krajinách Európy sa konajú rôzne podujatia. Mestá a obce majú možnosť zviditeľniť sa v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok. 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú celoeurópskym podujatím organizovaným pod záštitou Rady Európy a Európskou komisiou od roku 1992.

Cieľom je prostredníctvom množstva aktivít a projektov prehĺbiť záujem ľudí o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa. A to aj otvorením bežne neprístupných pamiatok, alebo bežne prístupné pamiatky ukázať v inom svetle. V týchto pamiatkach, múzeách a galériách sa konajú špeciálne tematicky zamerané podujatia. Organizujú sa aj rôzne prednášky, semináre, výstavy, súťaže či hry.

Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: zhmao.skpamiatky.sk; kalendar.azet.sk