14.9. Deň európskeho kultúrneho dedičstva

medzinarodne a svetove dni perex kolecko 100

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Days) sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným od roku 1992 pod záštitou Rady Európy. Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september približne v 50 štátoch Európy.

Majú za cieľ prostredníctvom množstva aktivít a projektov pripomínať širokej verejnosti význam a bohatstvo európskeho kultúrneho dedičstva. Toto podujatie taktiež prispieva k zviditeľneniu miest a obcí v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok.

9_14_kulturne_-dedictvo
KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH DNÍ PRE NÁS PRIPRAVUJÚ “SLOBODNÍ ĽUDIA” ZO SPOLOČNOSTI WWW.FSGROUP.SK AWWW.GOAART.SK