14.6. SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

Deň je veľkým vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar – svoju vlastnú krv. Dostatok zásob krvi dokáže mať v súčasnej dobe len 62 krajín.

Je podporovaný organizáciami ako WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi, alebo Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu a pripomína sa od roku 2004.

V tento deň v roku 1968 sa narodil Karl Landsteiner, lekár a nositeľ Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora.

Cieľom je zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a dostupnosť krvi a krvných produktov pre pacientov v núdzi. Transfúzie krvi a krvných produktov pomáhajú zachrániť milióny životov ročne. Môžu pomôcť pacientom trpiacim život ohrozujúcimi stavmi žiť dlhšie a s vyššou kvalitou života, a podporiť komplexné liečebné postupy. Majú tiež zásadnú život zachraňujúcu úlohu v starostlivosti o zdravie a prežitie počas prírodných alebo človekom spôsobených katastrof.

V mnohých krajinách dopyt po krvi prevyšuje ponuku a krvné stanice sa stretávajú s problémom zabezpečenia dostatočného množstva krvi, a zároveň jej kvality a bezpečnosti.

Ročne zomrie na svete okolo 500 tisíc žien počas tehotenstva či pri pôrode a až štvrtinu z nich by mohla zachrániť krvná transfúzia. Vykrvácanie je tiež druhým najčastejším dôvodom úmrtia pri dopravných nehodách.

U nás považujeme za prirodzené, že krv dostaneme vždy, keď ju potrebujeme, nie je to však takou samozrejmosťou všade vo svete. Aj keď sa ročne na svete vyrobí okolo 80 miliónov jednotiek krvi, pre mnohých ľudí je stále nedostupná. Či už preto, že krajiny v ktorých žijú, nemajú vytvorené rezervy (tzv. krvné banky) alebo jednoducho preto, že pre nich nie je v potrebnom čase k dispozícii vhodná krv.

Až v sedemdesiatke krajín sveta vôbec neexistujú pravidelní darcovia krvi. V našich podmienkach je darcami krvi iba asi 5 % populácie, pričom zo zdravotného hľadiska by mohlo darovať krv až 25 %.

Na Slovensku organizuje súvisiace aktivity Slovenský červený kríž a Národná transfúzna služba SR. Súčasťou osláv sú aj podujatia propagujúce zdravý životný štýl, ktorý je pre aktívne darcovstvo krvi nevyhnutný.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: who.skenviroportal.skkalendar.azet.sk