13.8. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

Ak ste ľavák, dnes máte svoj deň. Tvoríte približne 10% svetovej populácie, ktorá sa musí potýkať deň čo deň s určitými ťažkosťami pri vykonávaní bežných činností, v dnešnom „svete pravákov“.

Medzinárodný deň ľavákov vyhlásila organizácia Lefthanders International (LI) a pripomína sa od roku 1976. V minulosti boli často zatracovaní a spájaní s hriechom a nečistotou. Viaceré zdroje v spojitosti so začiatkom tohto dňa uvádzajú 13. august rok 1992. Vtedy členovia klubu Left-Handers, ktoré vzniklo vo Veľkej Británii, vyzvali svojich členov, aby pracoviská zmenili na „oblasť ľavákov“.

Cieľom dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách bytia ľavák. Ľaváci sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Väčšina vecí, ktoré sa dennodenne používajú, je upravených pre potreby ľudí, ktorí všetko robia pravou rukou. Ide o kancelárske pomôcky, kuchynské nástroje, dvere a zámky, počítačové myšky a iné prístroje.

Títo ľudia musia vynakladať veľké úsilie na vykonávanie bežných činností, ako sú napríklad otvorenie fľašky alebo konzervy otváračom, čistenie zeleniny škrabkou, práca na počítači s myšou. No výrobcovia začínajú myslieť aj na túto skupinu ľudí. V zahraničí i na Slovensku existujú obchody pre tých, čo všetko berú do ľavej ruky.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
 Zdroje: teraz.skkalendar.azet.sk