13.3. Medzinárodný deň planetárii

3_13_perexV čase jarnej rovnodennosti sa tento deň využíva na poskytovanie poznatkov verejnosti o astronómii a o práci s astronomickými zariadeniami.

Na Slovensku i na medzinárodnej úrovni sa organizujú mnohé kultúrno-hvezdárske podujatia pre širšiu verejnosť.
Medzinárodný deň planetárií je oslavovaný od roku 1995 na základe iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti planetárií (International Planetarium Society, IPS).
Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk awww.goaart.sk