13.10. Svetový deň zraku

medzinarodne a svetove dni perex kolecko 100Na svete žije odhadom 250 miliónov ľudí, ktorí majú poruchy zraku, z nich je až 40 miliónov úplne slepých. Vieme, že počet ľudí so zhoršeným zrakom sa bude zvyšovaním počtu starších ľudí zvyšovať. Zabrániť treba ale zbytočným poškodeniam zraku z dôvodu infekčných ochorení, poranení alebo zanedbania starostlivosti o zrakové orgány.

10_13_zrak

Svetový deň zraku si každý rok pripomíname druhý októbrový štvrtok. Vyhlásili ho spolu Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná agentúra pre prevenciu slepoty v roku 2002.

Cieľom je zvýšit povedomie o možnostiach diagnostiky a liečby porúch zraku, aby sa maximálne znížilo riziko oslepnutia. Vo svojom strategickom dokumente “Universal eye health: a global action plan 2014–2019” WHO podčiarkuje, že až 80% prípadom slepoty sa dá predísť, ak sa starostlivosti o oči venuje patričná pozornosť. Vyšetrenie očí má byť súčasťou pravidelných preventívnych prehliadok detí aj dospelých aspoň raz za dva roky. Včasná diagnostika porúch dáva šancu zachovať si zrak v dobrej kvalite do vysokého veku.

Skupina Essilor (svetový líder v oblasti očnej optiky) vyvíja v tento deň po celom svete aktivity, ktorých zámerom je upriamiť pozornosť na zrak a problémy či ochorenia, ktoré so zrakom súvisia. Poskytnúť prístup k zdravému videniu je cieľom, ktorý presahuje ekonomické, ľudské a sociálne dimenzie a ktorý môžeme zhrnúť do troch slov: uvedomenie si problému, inovácia a konanie.

Zdroj: who.sk * essilor.sk
Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.