12.6. SVETOVÝ DEŇ PROTI DETSKEJ PRÁCI

Veľa detí vo svete sa nemôže slobodne hrať, chodiť do školy. Odhaduje sa, že do vykonávania detskej práce je zapojených až 168 miliónov detí vo veku 5 – 14 rokov. Mnohé z nich sú vykorisťované, zneužívané, žijú v ohrození vlastného zdravia, vzdelania a celkového ďalšieho vývoja.

Tento deň uviedla Medzinárodná organizácia práce v roku 2002 s cieľom upozorniť na kritickú situáciu a veľký počet pracujúcich detí. Prijala záväzok bojovať s príčinami detskej práce, aby chránila ich práva. Všetky deti by mali mať možnosť chodiť do školy a žiť plnohodnotný život.

„Ukrýva milióny ťažkých príbehov konkrétnych chlapcov a dievčat. Aj v dnešnej dobe sú žiaľ oblasti a krajiny, kde deti musia od raného detstva vykonávať náročnú prácu, a to často v neľudských, či zdraviu škodlivých podmienkach,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku.

Pracujú v indických, afganských alebo kambodžských tehelniach, kde v horúčave od rána do večera ručne tvarujú a vypaľujú tehly. Pracujú v baniach v Afrike, kde sú celé dni zatvorené v úzkych podzemných chodbách a ručne ťažia minerály alebo diamanty. V lomoch a baniach pracuje na celom svete asi milión detí.  V podzemí pracujú, jedia, spia a z bane vychádzajú až po niekoľkých dňoch… V Ázii vyrábajú hračky a spotrebný tovar pre naše trhy. Ďalšie milióny detí pracujú v domácnostiach a na rodinných farmách. Asi 60% detskej práce tvorí práca v poľnohospodárstve. Na plantážach pracujú často s nebezpečnými hnojivami a chemikáliami a bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov.

Riziko detskej práce je vyššie v krajinách, kde nie je adekvátny systém vzdelávania. „Podpora vzdelávania je jedným z hlavných pilierov aj nášho projektu Adopcia na diaľku®. Z finančných darov zabezpečujeme úhradu školských poplatkov, zakúpenie uniforiem, učebníc, pomôcok. S pomocou partnerských organizácií umožňujeme chudobným a sociálne vylúčeným deťom navštevovať školské zariadenia a rôzne vzdelávacie kurzy, či doučovania, ktoré im rodičia kvôli svojej chudobe nemôžu sami zaplatiť“ dodáva Peter Knapík.

V roku 2016 boli zapojené do projektu deti v týchto krajinách: India 1175, Albánsko 259, Haiti 306, Vietnam 192, Uganda 347 a Ukrajina 169 detí a študentov.

Kľúčové pre odstránenie detskej práce vo svete je znižovanie chudoby, ktorá je jej hlavnou príčinou. Je potrebné zvyšovať vzdelanie, podporovať fair-trade výrobu a kontrolovať dodávateľov. Len tak sa bude podiel detskej práce na svetovej ekonomike znižovať.

Kalendár medzínárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: blog.postoj.sksk.radiovaticana.vaunicef.skpublius.eu